Assessorament en la compra de Programari

Assessorament en la posada en funcionament de noves aplicacions, estudi de les necessitats i presentació de propostes viables i interessants per al client en la presa de decisions en el moment de la compra. Seguiment detallat dels processos de posada en funcionament, suport en la presa de decisions en l'adquisició de programari.

Assessorament en la compra de Hardware

Assessorament en la compra de nous equips informàtics i renovació del parc tecnològic de l'empresa. Creació d'un pla anual d'inversions en equipaments informàtics, que li permeti disposar de tecnologia actual sense fer grans desemborsaments en la renovació de l'estructura informàtica de l'empresa. Treballem amb els principals proveïdors tecnològics.